Kinder- und Jugendpschologie

Schild, Bea (Hrsg.)
Becker, Dr. Lars; Drenig, Anna; Drenig, Dietmar; Fischer, Elfriede; Hagleitner, Wolfgang; Hosmann, Christian; Kausler, Wolfgang; Rudolph, Peter; Steinecke, Gisela; van der Horst, Drs. Paul
2017, 256 Seiten
Buch: 25,00 € | 978-3-95853-302-8
e-book:  15,00  € | 978-3-95853-303-5
2017, 180 Seiten, mit CD-ROM
Buch: 25,00 € | 978-3-95853-270-0
e-book:  15,00  € | 978-3-95853-271-7
2016, 112 Seiten
Buch: 15,00 € | 978-3-95853-256-4
e-book:  10,00  € | 978-3-95853-257-1
2016, 188 Seiten, zahlreiche Farbbilder
Buch: 25,00 € | 978-3-95853-229-8
e-book:  10,00  € | 978-3-95853-230-4
2016, 232 Seiten
Buch: 20,00 € | 978-3-95853-237-3
e-book:  10,00  € | 978-3-95853-238-0
2016, 112 Seiten, mit CD-ROM
Buch: 15,00 € | 978-3-95853-199-4
e-book:  10,00  € | 978-3-95853-200-7
2016, 484 Seiten
Buch: 40,00 € | 978-3-95853-167-3
e-book:  25,00  € | 978-3-95853-168-0
Mey, Günter; Wallbrecht, Günter
2016, DVD, Laufzeit 46 Minuten (plus 37 Minuten Bonusmaterial)
Buch: 20,00 € | 978-3-95853-157-4
Ottová-Jordan, Veronika; Bletsch, Anke; Ravens-Sieberer, Ulrike
2015, 164 Seiten
Buch: 15,00 € | 978-3-95853-113-0
e-book:  10,00  € | 978-3-95853-114-7
2015, 236 Seiten
Buch: 20,00 € | 978-3-95853-067-6
e-book:  15,00  € | 978-3-95853-068-3